Ασφάλεια Συναλλαγών

Η επιχείρηση μας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 256-bit για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

 
Πως δουλεύει ένα SSL certificate;

  • Ο πελάτης ζητά ασφαλές περιεχόμενο
  • Το website σας παρουσιάζει το ιδιωτικό του πιστοποιητικό SSL.
  • Ο πελάτης ελέγχει το πιστοποιητικό σας και παράγει ένα μοναδικό κλειδί
  • Ο πελάτης εξάγει το δημόσιο κλειδί από το πιστοποιητικό σας και κρυπτογραφεί το μοναδικό κλειδί
  • Ο πελάτης στέλνει το κρυπτογραφημένο κλειδί στο website σας
  • Το website σας αποκρυπτογραφεί το κλειδί και οι δύο έχουν τώρα ένα κοινό κλειδί για την συναλλαγή
  • Ο ιστοχώρος σας και ο πελάτης μπορούν τώρα να επικοινωνήσουν ασφαλώς.