RICOH

42.00  28.00 
36.20 
23.37 
28.37 
23.37 
22.50 
48.00 
65.00 
29.00 
32.00 
92.80